Poszkodowany nieprzytomny – jak często go obrócić?

• Jak często należy obracać poszkodowanego nieurazowego na drugi bok po ułożeniu go w pozycji bezpiecznej?

Źródło: auto-swiat.pl