Bagatelizować – co to znaczy?

• Bagatelizować

Źródło: e-wikitionary.org