Włożyli żywą kobietę do grobu!

• Ukraina. Kobieta pochowana żywcem, sama wykopała się z grobu

Źródło: o2.pl