W Niemczech naloty na fryzjerów

• Niemcy. Policyjny nalot na podziemie fryzyjerskie

Źródło: radiozet.pl