Rzucała z 8 piętra kwiatkami, nożami itp.

• Warszawa: Lokatorka bloku rzucała z 8. piętra doniczkami z kwiatami i nożami.

Źródło: rmr24.pl