Milion osób straci w Polsce pracę?

• “Rzeczpospolita”: Idą potężne straty i zwolnienia

Źródło: rmf24.pl