W Hiszpanii zakaz zwalniania pracowników

• Zakaz zwalniania pracowników z powodu epidemii. Nowe prawo w Hiszpanii

Źródło: radiozet.pl