Kontrole abonamentu RTV

• Abonament RTV. Listonosze rozpoczynają kontrole

Źródło: radiozet.pl