Rosja – porwano chłopca

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Czerwony Krzyż. Zmiany klimatu są większym zagrożeniem niż COVID-19

Źródło: o2.pl