Policji w Częstochowie łatwiej komunikować się z niesłyszącymi

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Policja usprawni pracę z niesłyszącymi

Źródło: czestochowskie24.pl

Tagi: ,