Maseczki utrudniają odczytywanie z ust niesłyszącym

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Koronawirus potęguje kłopoty osób niesłyszących

Źródło: onet.pl