Wymiana licznika – jakie wyjątki

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Wymiana licznika i odstępstwo od warunków technicznych – rząd zmienia przepisy

Źródło: auto-wiat.pl