Skrzyżowanie i skręt w prawo dowolny pas?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Czy w tej sytuacji, skręcając w prawo na skrzyżowaniu, możesz po skręceniu zająć dowolny pas ruchu?

Źródło: interia.pl