Policjant kieruje ruchem – można skręcać?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Czy widząc taką postawę policjanta kierującego ruchem, możesz na tym skrzyżowaniu skręcić w prawo?

Źródło: interia.pl