Sprzedaż akcji firmy produkującej szczepionkę

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Sprzedaż akcji przez prezesa spółki w ramach zaplanowanego schematu – oświadczenie Pfizera

Źródło: interia.pl