Rosja wprowadza sankcje na Niemcy

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Zamach na Nawalnego. Moskwa kontratakuje

Źródło: tvp.info