Szwecja odmawiała seniorom leczenia?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Koronawirus. Szwecja. Seniorom odmawiano leczenia?

Źródło: wp.pl