Endomondo – zamykają serwis

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Endomondo potwierdza zamknięcie serwisu. Jest i termin usunięcia danych

Źródło: spiderweb.pl