Inteligentny zegarek dla głuchych?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• SoundWatch, czyli zobaczcie w akcji inteligentny zegarek dla niesłyszących

Źródło: geekweek.pl