Czarnobyl: robo-pies zbada promieniowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• W Czarnobylu pojawił się robo-pies. Ostrzeże o wzroście promieniowania

Źródło: geekweek.pl