Krytyka polskiej policji

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Polska Policja z surową oceną ze strony Rady Europy

Źródło: wp.pl.pl

Tagi: