Premier: więcej łózek w szpitalach

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Premier wydał dyspozycje wojewodom. „Nie chcemy zamykać gospodarki”

Źródło: tvp.info