Rozstanie rodziców – cierpią dzieci

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Jak dzieci przechodzą przez rozstanie rodziców?

Źródło: rmf24.pl