Boisz się wymienić prawo jazdy?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Boisz się wymienić prawo jazdy, bo stracisz bezterminowe uprawnienia? Niepotrzebnie

Źródło: moto.pl