Jelenie mogą zjeść torebkę?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Stworzono torebkę, którą mogą jeść jelenie

Źródło: onet.pl