Gdzie nie obowiązują godziny dla seniorów?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Bez godzin dla seniorów i limitów klientów w małych sklepach

Źródło: radiozet.pl