Został zwolniony za brak maseczki w szpitalu

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Nie nosił maseczki w pracy w szpitalu w Gorzowie. Został zwolniony w trybie natychmiastowym

Źródło: gloswielkopolski.pl