Nie dostał obywatelstwa bo nie uścisnął dłoni kobiety

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Niemcy. Odmowa uścisku dłoni udaremniła otrzymanie obywatelstwa

Źródło: wp.pl