Ludzie są chorzy ale dalej do pracy

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Skrajna nieodpowiedzialność pacjentów! Nie przyznają się, że mają COVID-19! Mocny apel lekarzy!

Źródło: se.pl