Gdy kobieta rządzi to pandemia maleje

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Kraje, w których rządzą kobiety, lepiej radzą sobie z pandemią

Źródło: dobrewiadomosci.net.pl