Za karę skakała na trampolinie…

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Wstrząsające, co dziecko musiało robić za karę. Rodzice odpowiedzą za zabójstwo

Źródło: o2.pl