Urodziła dziecko i wyrzuciła przez okno…

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Urodziła dziecko w łazience i wyrzuciła przez okno. Potem poszła spać

Źródło: tvp.info