Irlandia Północna – zamknięcie na 1 miesiąc

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Irlandia Północna decyduje się na miesięczny lockdown

Źródło: tvp.info