Pizzeria odmówiła dowozu do szpitala

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Koronawirus. Gdańsk. Pizzeria odmówiła dowozu do szpitala

Źródło: wp.pl