Od kiedy zaczyna się kwarantanna w rodzinie?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• “Mogliśmy chodzić z koroną po mieście 4-5 dni”. Jak wygląda walka o kwarantannę?

Źródło: onet.pl