Polski rząd – tylko 1 kobieta ministrem

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Tylko jedna kobieta w nowym rządzie. Daleko nam do średniej unijnej

Źródło: radiozet.pl