Selfie w Muzeum – pomnik spadł

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Selfie z rzeźbą może go sporo kosztować. 200-letni pomnik runął na ziemię

Źródło: fotoblogia.pl