Schował się w łóżku chorego seniora

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Schował się przed policjantami w łóżku chorego seniora. Na koncie ma kilka przestępstw

Źródło: interia.pl