Paypal wprowadza opłaty – brak wyjaśnień

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• PayPal wprowadza opłaty za brak aktywności na koncie. Jak usunąć konto PayPal?

Źródło: antyweb.pl