Wjechał motorem w las – kara

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Wjechał motocyklem do lasu. Zapłaci 15 tys. zł!

Źródło: interia.pl