WHO: prawdziwa liczba chorych jest więcej 20 razy?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• WHO: prawdziwa liczba infekcji koronawirusem może być ponad 20-krotnie wyższa od oficjalnej

Źródło: polsatnews.pl