Butelkomaty na odpady nieopłacalne?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Kłopotliwe odpady. Butelkomat – tak, ale tylko jako część krajowego systemu

Źródło: interia.pl