Dzieci w szkole obciążone nauką i sprawdzianami

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Hurtowe ilości sprawdzianów. „Dzieci nie mają się, kiedy uczyć”

Źródło: parenting.pl