30 lat temu Niemcy się zjednoczyły

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Zjednoczenie Niemiec 30 lat później. Rachunek zysków i strat

Źródło: radiozet.pl