Brakuje lekarstw dla chorych na COVID-19

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: rmf24.pl