Restauracje ukarane za udostępnianie WI-FI

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Francja. Restauratorzy aresztowani za udostępnienie Wi-Fi

Źródło: dobreprogramy.pl