Telewizory z Polski mogą wywołać pożar?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Te telewizory mogą wywołać pożar. KE ostrzega

Źródło: wp.pl