W kościele było zbyt dużo osób

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Puławy: W kościele było zbyt dużo osób. Ksiądz skazany

Źródło: interia.pl