Telewizor LG model OLED wadliwy

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Te telewizory mogą wywołać pożar. KE ostrzega

Źródło: wp.pl