Dyskalkulia – problemy z matematyką

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Niektórzy nie ocenią nawet, czy dobrze wydano im resztę. Matematyka uczy myśleć, tylko źle jej uczymy

Źródło: tvp.pl